Նորություններ

Հրանտ Ալեքսանյան

ՏԱՃԱՐԻ ՊԱՀՈՒՑ ԶՈՐՔԸ

վեպ

Չինական ավանդական բժշկության հիմնական հասկացությունների հանրագիտարան
                                        հատոր 2

 

Թարգմանությունն անգլերեն տարբերակից՝ Աստղիկ Աթաբեկյանի

Սիգիզմունդ Կրժիժանովսկի

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊԱԳԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

երեք վիպակ

Թարգմանությունը ռուսերենից՝ Ներսես Աթաբեկյանի

Սլավենկա Դրակուլիչ

ՖՐԻԴԱ ԿԱՄ ՝ ՑԱՎԻ ՄԱՍԻՆ

վեպ

Թարգմանությունն անգլերեն տարբերակից՝ Խորեն Գասպարյանի

Նիկոլա Դուրետիչ

ՄԱՀՎԱՆ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

պատմվածքներ

Թարգմանությունն անգլերեն տարբերակից՝ Լիլիթ Ղազարյանի

 
Չինական ավանդական բժշկության հիմնական հասկացությունների հանրագիտարան
                                      հատոր 1

 

Թարգմանությունն անգլերեն տարբերակից՝ Աստղիկ Աթաբեկյանի